Aktiviteter

AFDELING 13


Torsdagscafé - Torsdagscafé nedlagt pga. manglende interesse.


Torsdag fra kl. 19.00 – 21.00.


(Frivillige der vil arrangere Torsdagscafe kan henvende sig til kontaktpersonen for afdelingen - Se bestyrelsens side)


Alle beboerne på hele skolebakken kan komme over i fælleshuset og hygge med.

Der er mulighed for at spille kort og forskellige brætspil, sy, strikke, læse en bog

eller bare komme og snakke med de andre beboere.

DU bestemmer selv hvad du vil bruge tiden på.


Der bliver serveret gratis kaffe og the.


Der er ikke arrangementer i forbindelse med helligdage
Bingoklubben


Bingoklubben på Skolebakken inviterer til spil og fælleshygge.


Arrangementerne bliver afholdt i fælleshuset på Hiort Lorenzens Vej 50a

Spilledage vil være alle mandage i ulige uger.

Dørene bliver åbnet klokken 13.30


Der vil under arrangementet være mulighed for at købe kaffe og the til

rimelige priser. Medlemskontingent 50 kroner pr. år.


Man behøver ikke at bo på Skolebakken for at være med alle er velkomne.


Der er ikke arrangementer i forbindelse med helligdageKrolfbane


(Frivillige der vil arrangere Krolf kan henvende sig til kontaktpersonen for afdelingen - Se bestyrelsens side)


Alle spillere er på banen samtidig. Først slår spiller 1 et slag, dernæst spiller 2, spiller 3 osv. Rækkefølgen bibeholdes hele tiden.


Man tildeles 1 straffeslag, hvis man slår for tidligt eller til en forkert kugle, og alle implicerede kugler flyttes tilbage.


Man må ikke flytte flag eller andre forhindringer, hvorimod nedfaldne blade, grene og lignende godt må fjernes, uden at kuglen flytter sig.


Hvis man direkte fra startstedet slår sin kugle i hul, er det en hole-in-one, og den tæller 0 slag. Hvis man har slået sin kugle hen i nærheden af hullet på 1 slag og så bliver hjulpet i hul af andre, er det ikke en hole-in-one og tæller derfor som 1 slag.


Hvis kuglen ligger så den ikke kan spilles, må man tage den 15 cm væk fra forhindringen, men det, at flytte kuglen, betragtes som 1 slag.


Hvis kuglen ryger helt ud af banen, ind i et bed, i en sø eller andre steder, hvor den skal flyttes ind på banen igen, koster det 1 slag at gøre dette. Kuglen flyttes den kortest mulige vej ind på banen. Det koster ikke 1 slag, hvis andre har skubbet éns kugle ud af banen.


link til regler og scorekort i PDF format.


Krolfbanen
Luftfoto
(C) Webmaster Niels Vincent Andersen - skandi@live.dk